Przypominamy terminy rekrutacji uzupełniającej do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych (zerówek):

27.05 - 31.05  do godz. 15.00 składanie wniosków wraz z oświadczeniami i załącznikami

03 - 04.06 prace komisji rekrutacyjnej

05.06 - opublikowanie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

06.06 - 10.06 składanie potwierdzeń (oświadczeń woli)

11.06 - opublikowanie listy przyjętych i nieprzyjętych