Zajęcia z projektu unijnego „Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości”
zostały odwołane do końca roku szkolnego 2018/2019