W związku z rozpoczęciem się remontu wiaduktu kolejowego w Minkowicach Oławskich
nastąpiła zmiana trasy autobusu szkolnego w kierunku Biskupic Oławskich, Celiny i Wójcic.
Od 27. 09.2019 r. autobus będzie kursował wg. zmienionego rozkładu jazdy.

Nowy rozkład jazdy - tu pobierz