Aktualizacja zajęć w ramach projektu:

" WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI KAPITAŁEM NASZEJ PRZYSZŁOŚCI"

              ZMIANA OD 03.10.2019r. DO 07.02.2020r.

    w zakładce projekt umieszczony jest harmonogram zajęć.