25 października br. odbył się Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny „Pszczoła w życiu człowieka”. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie  z gminy Jelcz-Laskowice, którzy musieli zmierzyć się z zadaniami w dwóch kategoriach: indywidualnej i grupowej. W pierwszej części uczniowie pojedynczo przystąpili do testu sprawdzającego ich wiedzę z dziedziny  ekologii, ochrony przyrody oraz pszczelarstwa.

Pierwsze miejsce w tej kategorii zdobył Tadeusz Biesiadecki, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Jelczu-Laskowicach. 

Drugie miejsce zdobyła Maja Danieliszyn, a trzecie Julia Niżyńska z Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich.

Następnie uczniowie podzielili się na 5 drużyn, co poprzedzało rywalizację grupową. Na początku rozpoznawali  drzewa , które przygotował przedstawiciel Nadleśnictwa Oława, Szymon Żak. Potem grupy zmierzyły się z trzema zadaniami: zaprezentowali ul, rozwiązali ekologiczną krzyżówkę,           a także odpowiadali na wylosowane pytania. Drużyna ze Szkoły Podstawowy nr 3 w Jelczu Laskowicach zwyciężyła, a na drugim miejscu byli uczniowie Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich. Na trzecim miejscu znalazła się grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej imienia Maratończyków Polskich w Miłoszycach. Na koniec uczniowie otrzymali                          w prezencie słodki miód i nagrody.  Organizatorkami tego konkursu były nauczycielki ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich,  Bożena Zawadzka oraz Izabela Olek.

2019 10 25  Konkurs 12019 10 25  Konkurs 2