Tematem tegorocznej akcji  było “Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!”
I dlatego nasza szkoła podejmuje działania, dzięki którym uczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i stajemy  się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska. W klasach przeprowadzone zostały pogadanki uświadamiające, że to między innymi od naszych indywidualnych nawyków zależy przyszłość naszej planety, a także nasze zdrowie.
Uczniowie wszystkich klas razem z przedszkolakami 20 września br., posprzątali teren wokół szkoły oraz przeszli ulicami Minkowic Oławskich i starannie je posprzątali.
   Po ciężkiej pracy czekała na wszystkich słodka nagroda -  wafelek  i woda dla każdego.
2019 11 07 Sprzatanie 12019 11 07 Sprzatanie 2