Wyjątkowo w  poniedziałek 2 grudnia 2019r.

na lekcji 8 odbędą się zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki z panią Moniką Nocoń  - gr. 1

na lekcji 7 odbędą się zajęcia rozwijające kompetencje  cyfrowe uczniów z panią Moniką Nocoń - gr. 1