W dniu 07.02.2020r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich odbyła się uroczysta akademia rozdania nagród „Wzorowego Ucznia”.  Wyróżniono dzieci i młodzież, która w pierwszym półroczu uzyskała wysokie oceny (średnia ocen powyżej 5,0) przedmiotowe i wzorowe zachowanie. Uczniowie z klas I- III otrzymali plakietki WZOROWEGO UCZNIA i pamiątkowe dyplomy, a starsza młodzież dyplomy i nagrody książkowe.

Ponadto Burmistrz Jelcza- Laskowic pan Bogdan Szczęśniak przyznał stypendia dla uczniów naszej szkoły za osiągnięte wyniki w nauce (średnia ocen: klasy 4- 6- 5,2; klasy 7- 8 – 5,00) i wzorowe zachowanie w pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020. Młodzież otrzymała pamiątkowe dyplomy z gratulacjami Burmistrza Jelcza- Laskowic.

Lista wzorowych uczniów szkoły - do pobrania

2020 02 26 Wzorowy uczen 012020 02 26 Wzorowy uczen 022020 02 26 Wzorowy uczen 032020 02 26 Wzorowy uczen 042020 02 26 Wzorowy uczen 052020 02 26 Wzorowy uczen 06