BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA RODZICÓW !!!

Gmina Jelcz-Laskowice wraz z partnerem realizuje projekt grantowy pn. E-aktywni mieszkańcy Gminy Jelcz-Laskowice.

W ramach projektu wszystkie osoby, które ukończyły 25 rok życia oraz są mieszkańcami województwa dolnośląskiego mogą zapisać się na ciekawe bezpłatne szkolenia mające na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców z terenu miasta i gminy Jelcz-Laskowice, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych Osoby zainteresowane mogą zgłosić udział tylko w jednym z przedstawionych tematów.

Informujemy, że szkolenia dostosowane są do potrzeb zgłaszanych przez grupę i obejmują następujące tematy:

         „Rodzic w Internecie” adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia (np. kontrola i ochrona naszych dzieci w sieci, e-dziennik)

Szkolenia odbywać się będą przez cały marzec 2020r., od godziny 17 na udostępnionych komputerach, w 12-osobowych grupach w naszej szkole ( godzina może ulec zmianie w związku z oczekiwaniami grupy)

Na szkolenie można zapisać się, telefonicznie lub osobiście - należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy, w sekretariacie szkoły

Termin zgłoszenia do 09.03.2020r.