W dniu 03.03.2020r. w UMiG Jelcz-Laskowice odbyły się eliminacje OTWP. Nasza szkołę reprezentowało sześciu uczniów w dwóch grupach wiekowych.

Grupa I: Maja Łukasik, Oliwier Rogowski i Przemysław Rudnicki.

Grupa II: Filip Kamiński, Gabriela Wepa i Monika Cybulska.

Uczniowie odpowiadali pisemnie na 25 pytań testowych oraz ustnie na wylosowany zestaw trzech pytań.

Nasi  uczniowie wykazali się dużą wiedzą z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, funkcjonowania straży pożarnej, wyposażenia  samochodów , zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Po zaciętej i emocjonującej walce Maja Łukasik zajęła I miejsce, Oliwier Rogowski III miejsce  ( w grupie pierwszej ) a Filip Kamiński I miejsce ( w grupie drugiej).

Nasza szkoła zwyciężyła również w kategorii szkół w gminie i otrzymała piękną statuetkę. Opiekunem uczniów była pani Teresa Kawałko.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w  kolejnym etapie , który odbędzie się  31 marca w Starostwie Powiatowym.

2020 03 0 Konkurs OTWT2020 03 0 Konkurs OTWT22020 03 0 Konkurs OTWT32020 03 0 Konkurs OTWT4