Drodzy rodzice,
w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu prosimy o poinformowanie do godz. 8.00 w danym dniu, czy dziecko będzie w przedszkolu. Po godzinie 8.00 można odwołać obiady na kolejne dni. Informację prosimy kierować WYŁĄCZNIE do sekretariatu szkoły osobiście lub telefonicznie 71 318-60-10. Brak informacji jest jednoznaczny z zapłatą za obiady.
Opłaty dokonujemy na konto:
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oł.
58 9585 0007 0020 0200 0180 0003 dziecko co miesiąc dostanie karteczkę z informacją o kwocie i dacie zapłaty za obiady.

Płatności dokonujemy do 10 każdego miesiąca.