ZARZĄDZENIE NR 1/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oł. z dnia 31.08.2020r.
wprowadzenia
procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania
i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

 

Pobierz