UWAGA RODZICE

ZAPISY DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA i DO I KLASY

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  im. J.BRZECHWY w Minkowicach Oł.

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

BURMISTRZ JELCZA-LASKOWIC ogłasza terminy rekrutacji do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych  w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy                                 w Minkowicach Oławskich na rok szkolny 2021/2022.

  • 08.02.2021r.-12.02.2021r.złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym  roku szkolnym
  • 22.02.2021r. 05.03.2021r. do godz. 1500 Składanie podpisanych przez rodziców/ opiekunów prawnych wniosków  o przyjęcie do publicznego przedszkola i I klasy PSP  wraz z dokumentami i oświadczeniami.
  • 08.03.2021r. 11.03.2021r.  Prace Komisji Kwalifikacyjnej. 
  • 12.03.2021r. do godz.  1500 Opublikowanie w przedszkolu i szkole list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych. UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem  do przedszkola. 
  • 15.03.2021r. 19.03.2021r. do godz. 1500 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica/ opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do placówki. 
  • 22.03.2021r. do godz. 1500 Opublikowanie w przedszkolu , szkole list dzieci przyjętych  i nieprzyjętych.

Terminy rekrutacji uzupełniającej w zarządzeniu burmistrza BN.0050.599.2021 z dnia 29 stycznia 2021r.

Wnioski do pobrania w szkole lub  na stronie internetowej : http://pspminkowice.pl/index.php/rekrutacja