Zajęcia realizowane w ramach projektu „WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI KAPITAŁEM NASZEJ PRZYSZŁOŚCI”

 

“Zdobywcy wiedzy”- zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów, kl. IV-VIII gr. 1

„Matematyka metodą eksperymentu” gr 1

z panią Moniką Nocoń w środę 9 czerwca odbędą się w formie wycieczki.