Dokumenty szkoły:

1. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich

2. Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

Program wychowawczo-profilaktyczny  na rok szkolny 2019/2020

 

Dokumenty do pobrania:

1. Podanie do PSP

2. Karta zapisu dziecka do świetlicy

3. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

4. Podanie o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

5. Podanie o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej

6. SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2019-2020

7. Deklaracja na obiady - szkoła

COVID-19 - dokumenty do pobrania:

1. Zarządzenie nr 1/2020/2021 wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania
    i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

 

 REKRUTACJA 2020/2021 PRZEDSZKOLE

- Uchwała nr XLVI.357.2018 - kryteria rekrutacji do przedszkoli

- Formularz Dane Rodziców

- Oświadczenie o woli kontynuacji

- Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola

- Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy przedszkolnej

- Wniosek do przedszkola 2020/2021

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - rekrutacja

- Zgody oświatowe 2020/2021

 

REKRUTACJA 2020/2021  SZKOŁA

- Uchwała nr XXXII.245.2017 - kryteria rekrutacji do szkół

- Oświadczenie woli podjecia nauki w szkole

- Wniosek rodzica o zapisanie do szkoły

- Wniosek na przetwarzanie danych osobowych - rekrutacja

- Zgody oświatowe 2020/2021