Dokumenty szkoły:

1. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich

2. Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

 

Dokumenty do pobrania:

1. Podanie do PSP

2. Karta zapisu dziecka do świetlicy

3. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

4. Podanie o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

5. Podanie o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej