Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy
w Minkowicach Oławskich

ul. Kościelna 20

55-220 Minkowice Oławskie

tel. 71 318 60 10