Dokumenty szkoły:

1. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich

2. Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

Program wychowawczo-profilaktyczny  na rok szkolny 2019/2020

 

Dokumenty do pobrania:

1. Podanie do PSP

2. Karta zapisu dziecka do świetlicy

3. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

4. Podanie o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

5. Podanie o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej

6. SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2019-2020

7. Deklaracja na obiady - szkoła

COVID-19 - dokumenty do pobrania:

1. Zarządzenie nr 1/2020/2021 wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania
    i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły