Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:
Przewodnicząca - Ewa Topolanek
Sekretarz - Joanna Gorgoń
Skarbnik - Anna Żebranowicz
 
numer konta:
SKO KONTO DLA RADY RODZICÓW
43 1020 5242 0000 2602 0294 3637
 
Wysokość składki członkowskiej za rok 2023/2024:
60 zł pierwsze, drugie i trzecie dziecko
(czwarte i kolejne dziecko z rodziny jest zwolnione z opłaty)