1. Klauzula informacyjna

2. Instrukcja funkcjonowania monitoringu wizyjnego

3. Inspektor ochrony danych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich