1. Godziny wydawania posiłków w szkole

2. Regulamin stołówki szkolnej