dzieci

Kochani uczniowie, z okazji Waszego święta, życzę Wam wiele radości, słońca i uśmiechów. szczęśliwego dzieciństwa, pomysłowych i bezpiecznych zabaw, radości z odkrywania świata. Niech uśmiech promienieje na Waszych twarzach codziennie i niech nigdy nie opuszcza Was dziecięca ciekawość świata. Po ciężkich miesiącach pracy zdalnej niech jak najszybciej powróci zwykła „normalność”. Niech nie zabraknie Wam zapału i entuzjazmu do czynienia rzeczy wielkich, przynoszących satysfakcję i spełnienie.

HARMONOGRAM KONSULTACJI

 1. Dominika Cybulska- Lis Poniedziałek 13.00- 14.00 Klasy 5- 8
 2. Monika Dymała czwartek 14.00- 15.00 Gabinet psychologa psycholog
 3. Lidia Feja Poniedziałek 9.30- 10.30 Sala 20 klasy 1-8
 4. Bogumiła Grzegorska wtorek 11.00- 13.00  Klasy 5- 8 , 13.00- 14.00 Sala 52 klasy 1-3
 5. Alicja Jarosławska czwartek 11.00- 13.00 Sala nr 52 klasa 3
 6. Dorota Jaskuła środa 11.00- 13.00 sala nr 49 Klasy 6-7
 7. Ewelina Jedynak- Neumann Poniedziałek 11.00- 13.00 Sala nr 52 klasa 2
 8. Beata Kaleta wtorek 13.00- 14.00 Sala gimnastyczna Klasy 5b, 6, 7, 8
 9. Teresa Kawałko wtorek 10.00- 11.00 sala 49 Klasa 5b
 10. Dariusz Kijanka czwartek 10.00- 11.00 Sala 44 klasy 7- 8
 11. Marta Macyszyn czwartek 11.00- 13.00 Gabinet pedagoga pedagog
 12. Ewa Morawska Poniedziałek 13.00- 14.00 Sala 44 klasy 7- 8
 13. Monika Nocoń piątek 12.45- 14.45 Sala 48 klasy 5- 8
 14. Izabela Olek czwartek 13.15- 15.15 Sala 44 klasy 5- 8
 15. Małgorzata Rzempołuch czwartek 12.15- 13.15 Sala nr 20 Klasy 5- 7
 16. Dorota Sekuła piątek 11.00- 12.00 Sala nr 20 Klasa 5a
 17. Aleksandra Skoreńska Poniedziałek 11.00- 13.00 Sala 49 Klasy 5b, 7, 8
 18. Marzena Stecka piątek 10.00- 12.00 Sala 49 klasy 5- 8
 19. Krzysztof Szymalak środa 12.00- 13.00 Sala gimnastyczna Klasa 5a
 20. Alicja Wąsowicz czwartek 10.00- 12.00 Sala nr 20 Klasy 5- 8
 21. Bożena Zawadzka środa 11.00- 13.00 Sala nr 50- klasa 1 ,   13.15- 14.15- biologia Klasy 5- 8

ZARZĄDZENIE nr 20/2019/2020
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Minkowicach Oławskich
z dnia 25.05.2020r.

 

w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych
Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, (Dz. U. poz. 493 )
§1
W związku ze zmianą terminów przeprowadzenia egzaminu końcowych klasy ósmej z :
• 21 kwietnia 2020 r. na 16 czerwca 2020 r. – egzamin z języka polskiego
• 22 kwietna 2020 r. na 17 czerwca 2020 r.- egzamin z matematyki
• 23 kwietna 2020 r. na 18 czerwca 2020 r.- egzamin z języka angielskiego

Ustalam nowe terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych dla uczniów PSP w Minkowicach Oławskich:
• 16 czerwca 2020 r.
• 17 czerwca 2020 r.
• 18 czerwca 2020 r.
Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w tych dniach będą prowadzone jeżeli rodzice zgłoszą taką potrzebę.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem i zawiadomieniu dyrektora szkoły poprzez dziennik elektroniczny.

 

Bogumiła Grzegorska ( język angielski ) – wtorek - od godziny 10.00 – 11.00

Alicja Wąsowicz ( język polski ) – czwartek - od godziny 10.00 – 11.00

Aleksandra Skoreńska ( matematyka ) – poniedziałek - od godziny 8.00 – 9.00

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. 

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

26.05.2020r. - 29.05.2020r. - do godz. 15.00 składanie wniosków wraz z dokumentami i oświadczeniami

01.06.2020r. - 02.06.2020r. - prace komisji rekrutacyjnej

03.06.2020r.- godz. 9.00 opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (uwaga: zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do placówki)

03.06.2020r. - 05.06. 2020r. - do 15.00 złożenie przez rodzica / opiekuna prawnego oświadczenia woli

09.06.2020r. - godz. 9.00 opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

E-dziennik

baner vulcan 1

BIP

bip logo

Go to top
Template by JoomlaShine