Burmistrz Jelcza - Laskowic zarządzeniem z 25.01 br. określił terminy rekrutacji do oddziałów przeszkolnych (zerówek) oraz klas pierwszych w szkołach na terenie gminy.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej:

14.02.-18.02.2022- składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego ( każde dziecko otrzyma druk )

Terminy rekrutacji:

24.02 - 09.03.2022 składanie wniosków wraz z załącznikami (dokumentami i oświadczeniami)

10.03 - 14.03.2022 prace komisji rekrutacyjnej

15.03.2022 opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

16.03 - 18.03.2022 potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia dziecka do szkoły

22.03.2022 opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

W przypadku wolnych miejsc nabór uzupełniający odbędzie się w okresie 30.05 - 14.06.2022

 

Dokumenty do pobrania:

 

27 stycznia 2022 roku, w naszej szkole odbyły się Jasełka. Klasa II w tym dniu przestawiła historię narodzin Jezusa w Betlejem. Młodzi aktorzy pięknie odegrali swoje role.

Dzień ten był miłą chwilą dla uczniów jak i dla nauczycieli.20220127 095032 120220127 095115 2img 20220127 wa0000 3

Klasa VII a podczas lekcji religii wykonała pracę w gupach pt. " ŚWIĘTY MIKOŁAJ BISKUP UCZY DOBROCI". Uczniowie stanęli na wysokości zadania i pięknie wykonali swoje prace.IMG 20211209 WA0000 M1IMG 20211209 WA0003M2IMG 20211209 WA0005M3IMG 20211209 WA0006M4

Burmistrz Jelcza-Laskowic  informuje, że  Gmina przystąpiła do
Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

            Ogłoszony konkurs grantowy Cyfrowa Gmina dla jednostek samorządu terytorialnego
umożliwiający pozyskanie grantu na zakup nowego sprzętu komputerowego umożliwiającego pracę
zdalną dla dzieci, które:

- zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe
  przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR),

- są członkami rodzin, w których krewnymi w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie,
  opiekun prawny, byli zatrudnieni w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwa gospodarki
  rolnej i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

       W przypadku Gminy Jelcz-Laskowice dotyczy obrębów, które zostały przejęte do Zasobów
Własności Rolnej Skarbu Państwa  jako działki ewidencyjne po byłych PPGT; Chwałowice,
Jelcz, Kopalina, Laskowice, Miłocice, Miłoszyce, Nowy Dwór, Piekary.

           

-  termin i miejsce składania wniosków – do 02  listopada 2021r. do godziny 12:00,

-  wniosek wraz z oświadczeniem złożony przez opiekuna prawnego dziecka do Dyrektora
   szkoły do którego dziecko uczęszcza ( załącznik nr 7 programu ) , w przypadku ucznia szkoły
   średniej do  Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, ul. W. Witosa 24,

wniosek wraz z oświadczeniem złożony przez ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność  
   ( załącznik  nr 8 programu ), do Urzędu  Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, ul. W. Witosa 24, 

- zakupiony sprzęt/ usługi/ oprogramowania  zostanie przekazany nieodpłatnie na podstawie
  stosunku prawnego,

- gmina przekazuje sprzęt bezpośrednio rodzicowi/ opiekunowi prawnemu/ uczniowi  
   pełnoletniemu,  otrzymany sprzęt nie może być zbyty, przekazany osobie trzeciej  przez minimum 
   2 lata od zakończenia projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.

 

W  razie posiadania dokumentów potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych PPGR należy
dołączyć go do oświadczenia, (wymóg nieobligatoryjny).

 

 

Załączniki;

  1. Wniosek
  2. Załącznik nr 7 programu
  3. Załącznik nr 8 programu

29 września pani Marta Macyszyn i M. Stecka wybrały się z kl.4 do twierdzy pruskiej Srebrna Góra na zajęcia Szkoła Kadeta.

Dzieci były zachwycone musztrą wojskową, zbieraniem kul armatnich, przechodzeniem przez przeszkody i ...

karmieniem koziego stada, które teraz mieszka w zagrodzie na terenie twierdzy.

IMG 20211015 WA0000 P7

 

IMG 20211013 WA0006 P5IMG 20211013 WA0005 P6

23 września kl.2 i 3 również odwiedziła Złoty Stok, ale uczniowie po tradycyjnym zwiedzaniu wybijali złote monety, zbierali w wodzie złote okruchy i jeździli w osadzie górniczej czołgiem Leonarda da Vinci.

Opiekunami wycieczki były Panie E.Jedynak- Neuman i A. Jarosławską przy pomocy D. Jaskuły i M. Steckiej

 

 

 IMG 20211013 WA0008 P4IMG 20211013 WA0007 P3

E-dziennik

baner vulcan 1

BIP

bip logo

Go to top
Template by JoomlaShine