Image1

 

UWAGA
ZAJĘCIA  BIOFEEDBACK będą prowadzone w szkole od 10 maja, o godzinie zostaniecie Państwo poinformowani indywidualnie poprzez dziennik elektroniczny do 7 maja br.

 

  1. Rejestracja kandydatów w systemie elektronicznego naboru na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl oraz złożenie przez kandydata w szkołach pierwszego wyboru wydrukowanego z systemu wniosku i podpisanego przez przynajmniej jednego rodzica od 17.05 do 21.06.2021 do godziny 15:00
  2. Wprowadzenie do elektronicznego systemu danych o osiągnięciach oraz złożenie przez kandydatów do wybranej szkoły ponadpodstawowych kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyników egzaminu ósmoklasisty oraz innych wymaganych dokumentów (zaświadczenie potwierdzające przyjęcie ucznia na praktyczną naukę zawodu) od 25.06 do 14.07.2021 r. do godz. 15:00
  3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych w pierwszym naborze 07.2021 r. godz. 10:00
  4. Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowanie na badania lekarskie kandydatów zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie od 07.2021 r.
  5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole, poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz 3 zdjęć od 23.07 do 30.07.2021 r. ( w dniach od 23.07 do 27.07 w godz. od 9:00 do 15:00 oraz w dniach od 28.07 do 30.07 w godz. 11:00 do 14:00)
  6. Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół 08.2021 r. godz. 11:00
  7. Składanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej od 3.08 do 5.08.2021 r. do godz. 15:00.
  8. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły 08.2021 r. godz. 12:00
  9. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole, poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz 2 zdjęć od 17.08 do 20.08.2021 r. do godziny 15:00
  10. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych po drugim naborze 08.2021 r. godz. 11:00

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego.  

O przyjęciu do tych szkół w ramach wolnych miejsc będzie decydował dyrektor szkoły.

UWAGA

Dokumentem  niezbędnym przy przyjęciu do technikum i branżowej szkoły I stopnia jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia                     w określonym zawodzie. 

BEZPŁATNIE zaświadczenie można uzyskać mając skierowanie wydane przez szkołę ponadpodstawową od 22 lipca 2021 r. w:

Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie ul. K. Baczyńskiego 1,  pokój 48 ( wejście od byłego Pogotowia Ratunkowego) tel. 71 301 13 80

Rodzic dziecka (ucznia) winien zgłosić się do gabinetu medycyny pracy :
   w poniedziałek, czwartek od 8:00 do 13:00
   lub wtorek, środa od 13:00 do 17:00
w godzinach pracy pielęgniarki celem rejestracji, założenia karty i przeprowadzenia wywiadu medycznego.

Następnie  w każdy  wtorek lub środa w godzinach od 18:00 do 20:00 zostanie przeprowadzona konsultacja medyczna ucznia w obecności rodzica (w oparciu o wywiad medyczny). Konsultację przeprowadzi lekarz medycyny pracy, który następnie wydaje zaświadczenie kwalifikujące ucznia do podjęcia dalszej nauki zawodu.

lub

NZOZ ul. Bożka 13, Jelcz-Laskowice od poniedziałku do piątku godz. 8.00  tylko i wyłącznie po wcześniej umówionej wizycie telefonicznej tel. 71 38 122 62 (uczniowie z terenu Jelcz-Laskowic i okolic).

Uczeń może uzyskać maksymalnie 1 zaświadczenie.

Uzyskane zaświadczenie należy dostarczyć do szkoły ponadpodstawowej                        do 24.09.2021 r.

Dzien ziemi1

plakat rekrutacyjny

Szczęść Boże!

 

Dzisiaj otrzymaliśmy od Pani darowiznę złożoną w imieniu Przedszkola
w Publicznej Szkole PodstawowejJana Brzechwy w Minkowicach Oławskich.

Darowizna złożona została w ramach akcji "Wyślij pączka do Afryki 2021".

Misjonarze zamienią Państwa ofiarę w wysokości 200 PLN na posiłki dla osieroconych dzieci,
lekarstwa dla chorych, czystą i zdrową wodę i wiele innych dobrych rzeczy.

Państwa pomoc przez ręce misjonarzy kapucynów trafi do najbardziej potrzebujących.

Dzięki Państwa wpłacie dzieci zjedzą ciepły posiłek, pójdą do szkoły i poczują, że ktoś o nich dba. Bardzo dziękujemy.

Dzięki Państwa wpłacie otoczymy opieką ludzi starszych, samotnych i niezaradnych. Bardzo dziękujemy!

Dzięki Państwa wpłacie nasi misjonarze spełnią wiele uczynków miłosierdzia.

To będą Wasze uczynki miłosierdzia!

Prosimy zachęcić bliskich i przyjaciół do przyłączenia się do misyjnego dzieła Kościoła a wspólnie zrobimy wiele dobrego!

Misjonarze kapucyni otaczają Was swoją modlitw

bpt Jerzy Steliga OFMCap

image003

E-dziennik

baner vulcan 1

BIP

bip logo

Go to top
Template by JoomlaShine