Przypominamy o dostarczeniu do szkoły pisemnego potwierdzenia  przez rodzica woli przyjęcia do placówki w terminie
od 15.03.2021r. 19.03.2021r. do godz. 15 00  
UWAGA
zajęcia z projektu „ Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości
Nowoczesny świat – posługiwanie się TIK o godz. 12.40-13.25 
w dniu  04.03.2021 ODWOŁANE!!!
PROWADZĄCY: nauczyciel  Jolanta Cybulska

UWAGA RODZICE

ZAPISY DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA i DO I KLASY

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  im. J.BRZECHWY w Minkowicach Oł.

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

BURMISTRZ JELCZA-LASKOWIC ogłasza terminy rekrutacji do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych  w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy                                 w Minkowicach Oławskich na rok szkolny 2021/2022.

  • 08.02.2021r.-12.02.2021r.złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym  roku szkolnym
  • 22.02.2021r. 05.03.2021r. do godz. 1500 Składanie podpisanych przez rodziców/ opiekunów prawnych wniosków  o przyjęcie do publicznego przedszkola i I klasy PSP  wraz z dokumentami i oświadczeniami.
  • 08.03.2021r. 11.03.2021r.  Prace Komisji Kwalifikacyjnej. 
  • 12.03.2021r. do godz.  1500 Opublikowanie w przedszkolu i szkole list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych. UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem  do przedszkola. 
  • 15.03.2021r. 19.03.2021r. do godz. 1500 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica/ opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do placówki. 
  • 22.03.2021r. do godz. 1500 Opublikowanie w przedszkolu , szkole list dzieci przyjętych  i nieprzyjętych.

Terminy rekrutacji uzupełniającej w zarządzeniu burmistrza BN.0050.599.2021 z dnia 29 stycznia 2021r.

Wnioski do pobrania w szkole lub  na stronie internetowej : http://pspminkowice.pl/index.php/rekrutacja

UWAGA
Zajęcia z projektu „ Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości”   ODWOŁANE!
PROWADZĄCY: nauczyciela  Jolanta Cybulska
03.02.2021  Zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki gr 2, 14.20-15.05
04.02.2021  Nowoczesny świat – posługiwanie się TIK o godz. 12.40-13.25

UWAGA RODZICE

w dniu 08.09.2020r. PRZEDSZKOLE

o godzinie           

                                   1700 - grupa maluchy

                                   1730 - grupa zerówka

                                   1800 - graupa starszaki

w dniu 09.09.2020r.

o godzinie              1630     I-III PSP

                                       1730   IV-VIII PSP

 

WYCHOWAWCA

KLASA

sala

DOROTA GAŁKA/ KLAUDIA PIĄTEK  

maluchy

57

MONIKA ŁUPKOWSKA/ KATARZYNA MICHNIEWICZ

starszaki

56

JUSTYNA JAROSŁAWSKA

zerówka

55

ALICJA JAROSŁAWSKA

I

50

BOŻENA ZAWADZKA

II

51

EWELINA JEDYNAK- NEUMANN

III

52

BOŻENA LIS - URBAN

IV

49

KRZYSZTOF SZYMALAK

VIA

20

IZABELA OLEK

VIB

44

MONIKA NOCOŃ

VII

19

MARZENA STECKA

VIII

18

ZARZĄDZENIE NR 1/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oł. z dnia 31.08.2020r.
wprowadzenia
procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania
i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

 

Pobierz

E-dziennik

baner vulcan 1

BIP

bip logo

Go to top
Template by JoomlaShine