Wrocław 2021-05-17                                                                                                                                                                                    

                                                                                  

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki i Koledzy!

 

Trzecia fala pandemii koronawirusa opadła, dzienna liczba zachorowań zmniejszyła się do kilku tysięcy. Wprowadzone obostrzenia oraz masowe szczepienia realizowane w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 „#Szczepimy się” przyniosły pożądane efekty. Przy tak intensywnym tempie szczepień za kilka tygodni powinniśmy osiągnąć
w naszym kraju odporność populacyjną.

Po długich miesiącach wymuszonej przez pandemię koronawirusa nauki zdalnej stopniowo wracamy do szkół: dzieci już uczęszczają do przedszkoli
i klas I-III w szkołach podstawowych, od 17 maja w trybie hybrydowym zostaną wznowione zajęcia w klasach IV-VIII w szkołach podstawowych oraz
we wszystkich klasach w szkołach ponadpodstawowych, od 31 maja nauka stacjonarna stanie się powszechna.

Marzenia się spełniają, tęsknota nie jest na próżno. Powrót
do normalności w oświacie na naszych oczach staje się faktem. Aż się chce wykrzyknąć - nareszcie! Powrót do szkół jest wielką radością, spełnieniem oczekiwań, realizacją pragnień. Przede wszystkim wszakże jest ogromnym wyzwaniem dla wszystkich uczestników szkolnych wspólnot, a także osób
i instytucji związanych z edukacją. Nie będzie jednorazowym wydarzeniem,
ale procesem. Przed nami trudny czas adaptacji, odnawiania relacji, reintegracji zespołów uczniowskich i pracowniczych, odbudowy wspólnoty. Powrotu
do formy psychicznej i fizycznej po długotrwałej izolacji. Uzupełniania zaległości i realizacji podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów. Klasyfikacji uczniów i promocji do klasy następnej, wszak zajęcia dydaktyczne kończą się już 25 czerwca. Wśród wielu uczniów i rodziców pojawiają się
- co naturalne - obawy jak będzie wyglądał powrót do szkoły, lęk przed wzmożonymi wymaganiami i falą tsunami sprawdzianów.

W tych wyjątkowych chwilach gorąco dziękując za rzetelną i ofiarną pracę oraz ufając w kompetencje Koleżeństwa bardzo proszę o codzienny, promienny uśmiech, zwielokrotnioną empatię, życzliwość i wyrozumiałość. Proszę o wsparcie okazywane wszystkim uczestnikom szkolnej wspólnoty
i sobie nawzajem.                    

Mądrzy nauczyciele w starożytnym Rzymie mawiali: „nil mirari, nil indignari, sed intellegere” - nie dziwić się, nie oburzać, ale zrozumieć. Podążmy tym tropem. Wymagania powinny być dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów. Liczba sprawdzianów (zwłaszcza tych obejmujących większą liczbę jednostek lekcyjnych) winna mieścić się
w granicach rozsądku i być zgodna z postanowieniami wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych muszą zostać wystawione zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Uzupełnianie braków oraz nadrabianie zaległości, które powstały podczas nauczania
na odległość potrwa dłużej niż kilka czy kilkanaście dni. Znów sięgnę
do skarbnicy mądrości starożytnych Rzymian: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo, sic homo doctus fit non vi, sed saepe studendo” (Tak jak kropla drąży skałę/kamień nie siłą, ale ciągłym padaniem, tak człowiek zdobywa wiedzę nie gwałtownie, nie od razu, lecz przez systematyczną naukę).

Spieszę poinformować, że Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy
187 mln zł na dodatkowe zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów, będą one dla uczniów dobrowolne. W ramach przeciwdziałania hipokinezji (długotrwałej bezczynności ruchowej) wdrażany jest ministerialny program „Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii”, przygotowany
we współpracy z Akademiami Wychowania Fizycznego w całym kraju.
W szkołach uruchomione zostaną dodatkowe, dobrowolne zajęcia aktywizujące fizycznie uczniów. Szkolenia adresowane do nauczycieli wychowania fizycznego oraz wychowania wczesnoszkolnego wzbogacające ich warsztat pracy oraz uprawniające do prowadzenia tych dodatkowych zajęć przeprowadzi Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Zajęcia dodatkowe, zarówno przedmiotowe, jak i aktywizujące ruchowo, będą realizowane
w czerwcu br. oraz od początku nowego roku szkolnego 2021/2022.
O szczegółach i terminach będziemy na bieżąco informować szkoły. Zapraszam ponadto do częstego odwiedzania stron internetowych Ministerstwa Edukacji
i Nauki (www. mein.gov.pl) i Kuratorium Oświaty (www.kuratorium.wroclaw.pl). Obie strony stanowią źródło rzetelnej, aktualnej i użytecznej informacji.  

Koleżanki i Koledzy!

Przyszło nam żyć w ciekawych czasach. Ciekawych czyli wyjątkowych, trudnych, niebezpiecznych. Z jednej strony obfitujących w niepokój i rozterki,
z drugiej pełne ważnych zadań i wyzwań. Tym bardziej potrzebne są dobroć
i solidarność, zaangażowanie i cierpliwość .

Jesteśmy wychowawcami i nauczycielami (a każdy nauczyciel wychowuje), którzy nie od wczoraj znają swój pedagogiczny fach. Dysponujemy dużą wiedzą i sporym doświadczeniem, doskonalimy się, dzielimy dobrymi praktykami. Mamy wokół siebie wielu życzliwych ludzi
i pomocnych organizacji. Jestem święcie przekonany, że wspierając się
i zgodnie współdziałając sprostamy bezprecedensowemu wyzwaniu, jakim jest powrót do szkół po kilkumiesięcznej przerwie.

A poza tym, jak to pisała nasza poetessa Agnieszka Osiecka: „Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły. Niech no tylko zakwitną jabłonie!”.

                                                              Z wyrazami szacunku i serdecznością

                                                                             Roman Kowalczyk

                                                                       Dolnośląski Kurator Oświaty

UWAGA
zajęcia z projektu „ Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłościODWOŁANE! 
PROWADZĄCY: nauczyciel  Jolanta Cybulska
 
06.05.2021  Nowoczesny świat – posługiwanie się TIK  o godz. 12.40-13.25

Image1

 

UWAGA
ZAJĘCIA  BIOFEEDBACK będą prowadzone w szkole od 10 maja, o godzinie zostaniecie Państwo poinformowani indywidualnie poprzez dziennik elektroniczny do 7 maja br.

 

  1. Rejestracja kandydatów w systemie elektronicznego naboru na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl oraz złożenie przez kandydata w szkołach pierwszego wyboru wydrukowanego z systemu wniosku i podpisanego przez przynajmniej jednego rodzica od 17.05 do 21.06.2021 do godziny 15:00
  2. Wprowadzenie do elektronicznego systemu danych o osiągnięciach oraz złożenie przez kandydatów do wybranej szkoły ponadpodstawowych kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyników egzaminu ósmoklasisty oraz innych wymaganych dokumentów (zaświadczenie potwierdzające przyjęcie ucznia na praktyczną naukę zawodu) od 25.06 do 14.07.2021 r. do godz. 15:00
  3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych w pierwszym naborze 07.2021 r. godz. 10:00
  4. Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowanie na badania lekarskie kandydatów zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie od 07.2021 r.
  5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole, poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz 3 zdjęć od 23.07 do 30.07.2021 r. ( w dniach od 23.07 do 27.07 w godz. od 9:00 do 15:00 oraz w dniach od 28.07 do 30.07 w godz. 11:00 do 14:00)
  6. Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół 08.2021 r. godz. 11:00
  7. Składanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej od 3.08 do 5.08.2021 r. do godz. 15:00.
  8. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły 08.2021 r. godz. 12:00
  9. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole, poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz 2 zdjęć od 17.08 do 20.08.2021 r. do godziny 15:00
  10. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych po drugim naborze 08.2021 r. godz. 11:00

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego.  

O przyjęciu do tych szkół w ramach wolnych miejsc będzie decydował dyrektor szkoły.

UWAGA

Dokumentem  niezbędnym przy przyjęciu do technikum i branżowej szkoły I stopnia jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia                     w określonym zawodzie. 

BEZPŁATNIE zaświadczenie można uzyskać mając skierowanie wydane przez szkołę ponadpodstawową od 22 lipca 2021 r. w:

Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie ul. K. Baczyńskiego 1,  pokój 48 ( wejście od byłego Pogotowia Ratunkowego) tel. 71 301 13 80

Rodzic dziecka (ucznia) winien zgłosić się do gabinetu medycyny pracy :
   w poniedziałek, czwartek od 8:00 do 13:00
   lub wtorek, środa od 13:00 do 17:00
w godzinach pracy pielęgniarki celem rejestracji, założenia karty i przeprowadzenia wywiadu medycznego.

Następnie  w każdy  wtorek lub środa w godzinach od 18:00 do 20:00 zostanie przeprowadzona konsultacja medyczna ucznia w obecności rodzica (w oparciu o wywiad medyczny). Konsultację przeprowadzi lekarz medycyny pracy, który następnie wydaje zaświadczenie kwalifikujące ucznia do podjęcia dalszej nauki zawodu.

lub

NZOZ ul. Bożka 13, Jelcz-Laskowice od poniedziałku do piątku godz. 8.00  tylko i wyłącznie po wcześniej umówionej wizycie telefonicznej tel. 71 38 122 62 (uczniowie z terenu Jelcz-Laskowic i okolic).

Uczeń może uzyskać maksymalnie 1 zaświadczenie.

Uzyskane zaświadczenie należy dostarczyć do szkoły ponadpodstawowej                        do 24.09.2021 r.

Dzien ziemi1

E-dziennik

baner vulcan 1

BIP

bip logo

Go to top
Template by JoomlaShine